Oxford Brookes ได้รับการยกย่องด้าน “การเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์คุณภาพสูง” ในกรอบมาตราฐานความเป็นเลิศด้านการสอน (Teaching Excellence Framework – TEF)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
TEF Silver logo มหาวิทยาลัย Oxford Brookes ได้รับรางวัลเหรียญเงินในกรอบมาตราฐานความเป็นเลิศด้านการสอน

รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ริเริ่มกรอบมาตราฐานความเป็นเลิศด้านการสอนเพื่อ “ยกย่องและมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ"

คณะกรรมการกรอบมาตราฐานความเป็นเลิศด้านการสอนพิจารณาตัดสินมหาวิทยาลัยที่มอบ “การเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์คุณภาพสูงให้แก่นักศึกษาของตน มหาวิทยาลัยที่ทำได้เกินข้อกำหนดด้านคุณภาพระดับชาติอันเข้มงวดของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรอย่างสม่ำเสมอ” โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่

มหาวิทยาลัย Oxford Brookes มีชื่อเสียงเลื่องลือด้านการสอนอันเป็นแรงบันดาลใจ และปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจของนักศึกษาได้ดีกว่าที่อื่น มหาวิทยาลัยแห่งนี้มอบ การเรียน การสอน และการประเมินผลอย่างโดดเด่นเป็นผู้นำ ซึ่งสำเร็จลุล่วงด้วยการสนับสนุนและทรัพยากรอันดีเลิศอยู่เป็นประจำ

รางวัลกรอบมาตราฐานความเป็นเลิศด้านการสอนยกย่องว่า “นักศึกษาได้รับผลสัมฤทธิ์อันเป็นเลิศ” และ “ระดับความพึงพอใจกับการสอน การประเมินผล และผลป้อนกลับอันยอดเยี่ยม” ที่มหาวิทยาลัย Oxford Brookes

  • กรอบมาตราฐานความเป็นเลิศด้านการสอนยังได้ระบุถึง
  • การมุ่งความสนใจอย่างมีกลยุทธ์ต่อคุณภาพการสอนอันเป็นเลิศ รวมถึงการสอนแบบอ้างอิงงานวิจัย
  • การลงทุนระดับสูงในทรัพยากรอันจับต้องได้และในรูปแบบดิจิทอลซึ่งได้รับความพอใจจากนักศึกษา
  • การใช้ข้อมูลอย่างเป็นเลิศซึ่งให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
  • การพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอซึ่งได้รับการบอกกล่าวมาจากนักศึกษา
  • การมุ่งความสนใจด้านคุณสมบัติการสอนของเจ้าหน้าที่ทางวิชาการซึ่งได้รับการยกย่องอย่างมากจากเจ้าหน้าที่
เราถือว่าประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของนักศึกษานั้นเป็นหัวใจสำคัญของทุก ๆ อย่างที่เราทำและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะมอบการเรียน การสอน และการสนับสนุนอย่างก้าวล้ำทันสมัย

ศาสตราจารย์จูลี่ แมคลีออด, รองอธิการบดี (ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา) มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด บรูคส์


ศาสตราจารย์จูลี่ แมคลีออด, รองอธิการบดี (ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา) มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด บรูคส์ กล่าว“รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการอุทิศตนและความเชี่ยวชาญของเพื่อนร่วมงานซึ่งทำงานอยู่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ดิฉันมีความปรารถนาที่จะขอบคุณเจ้าหน้าที่อันยอดเยี่ยมของเราด้วยตัวเองเพราะพวกเขาทำงานเกินความรับผิดชอบพร้อมการอุทิศตนและความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เราถือว่าประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของนักศึกษานั้นเป็นหัวใจสำคัญของทุก ๆ อย่างที่เราทำและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะมอบการเรียน การสอน และการสนับสนุนอย่างก้าวล้ำทันสมัย สิ่งที่สำคัญต่อเรื่องนี้คือวิธีปฏิบัติอันมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นรางวัลของเรานั้นจึงยกย่องนักศึกษาอันเป็นเลิศของเราด้วยเช่นกันเพราะพวกเขาเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการสนับสนุนเป็นรูปเป็นร่างขึ้น

"นักศึกษาซึ่งศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในอนาคตจะได้รับทราบว่าพวกเขากำลังจะมาเข้าร่วมชุมชนที่มอบการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์คุณภาพสูง มหาวิทยาลัยใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นว่าเราสามารถพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอนไปได้อีกไกลแค่ไหนโดยมีภาพที่จะได้รับรางวัลเหรียญทองในอนาคต”

ในปีนี้กรอบมาตราฐานความเป็นเลิศด้านการสอนได้พิจารณาความเป็นเลิศด้านการสอนจากสามแง่มุมหลัก อันได้แก่ คุณภาพการสอน สภาพการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและประโยขน์จากการเรียนรู้

หัวข้ออันโดดเด่นที่ทางมหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นในการเข้าร่วมประกวด ได้แก่
รายละเอียดเพิ่มเติมด้านการสอนอันสร้างแรงบันดาลใจของ Oxford Brookes สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บเพจของทางมหาวิทยาลัย


คำอธิบายของคุกกี้

เวบไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณเข้าใช้การดูแลเราอย่างไร เพื่อเราจะสามารถปรับปรุงระบบต่อไปในภายภาคหน้า

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ แฟ้มข้อความขนาดเล็กตามที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ช่วยในการระบุตัวคุณกับไซต์ที่รับ คุกกี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการใช้งานเวบไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการให้ข้อมูลกับเจ้าของเวบไซต์

Google Analytics
เราใช้ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลว่าคุณเข้าใช้การดูแลเราอย่างไร เพื่อเราจะสามารถปรับปรุงระบบต่อไปในอนาคต โดยคุกกี้ที่ใช้ในเวบไซต์นี้คือ analytical cookies
คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เก็บข้อมูลการเข้าชมเวบไซต์ของผู้เข้าชม ตัวอย่างเช่น หน้าที่มีการเยี่ยมชมมากที่สุด คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลใดๆที่จะนำไปสู่การชี้ตัวผู้เข้าชม ข้อมูลจากคุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บแบบรวบยอด ดังนั้นจะไม่ระบุตัวผู้เข้าชม

คุกกี้ที่ใช้เรียกมีดังนี้ :
__utmz (อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 6 เดือน) __utma (อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 2 ปี)
__utmc (ถูกลบออกเมื่อคุณปิดบราวเซอร์)
__utmb (ถูกลบออกเมื่อคุณปิดบราวเซอร์)

ทั้งหมดนี้ถูกตั้งขึ้นจากโดเมน: oxfordbrookes.jp
นโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้การดูแลของ Google ดูได้จาก:www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html

วิธีการปฏิเสธหรือลบการใช้คุกกี้
คุณสามารถใช้ข้อมูลจากหน้านี้ในการหาชื่อและโดเมนของคุกกี้ที่เราตั้งไว้ คุณสามารถใช้บราวเซอร์ของคุณเพื่อลบหรือหยุดการใช้คุกกี้นี้ในอนาคตในการทำเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานรูปแบบทั้งหมดของเวบไซต์ได้
คำแนะนำในการปฏิเสธหรือลบคุกกี้ออกจากบราวเซอร์ที่เป็นที่นิยมบางส่วนอยู่ในลิงก์ด้านล่าง ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณไปยังเวบไซต์เจ้าของบราวเซอร์นั้น ๆ ทาง Oxford Brookes University ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหานั้น ๆ

(or press ESC or click the overlay)