Sub section page


หลักสูตรปริญญาโท (Postgraduate)

Oxford Brookes มีคุณภาพของการเรียนการสอนที่สูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากยังมีหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่ปรับปรุงใหม่และมีให้เลือกหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นในการทำงานวิจัย อีกทั้งยังมีจุดแข็งในเรื่องการวิจัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทถูกแบ่งออกเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย

หลักสูตรการสอน
หลักสูตรการสอนเป็นไปตามโครงสร้าง การเรียนการสอน เกณฑ์การวัดผลจะมาจากหลักสูตรและการวิจัย งานเขียนโปรเจ็ค การนำเสนอผลงาน รายงาน หลักสูตรการสอน หลักสูตรดังกล่าวจะเปิดในระดับการสอนปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรวิชาชีพ โดยมากจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี

การวิจัย
ปริญญาการวิจัยขึ้นอยู่กับหัวข้อและงานวิจัย วุฒิบัตรที่จะได้สามารถเป็นได้ทั้ง Master of Philosophy (MPhil) ซึ่งปกติใช้เวลาเรียน 2 ปี หรือ Doctor of Philosophy (PhD), ซึ่งใช้เวลาเรียน 3 ปี

สาขาวิชา
หลักสูตรการสอนเรียนการสอนและหลักสูตรวิจัยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนดังต่อไปนี้

 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ธุรกิจ
 • การพยาบาลและการแพทย์
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
 • ครุศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษและภาษาสมัยใหม่
 • ประวัติ ปรัชญาและศาสนา
 • การจัดการโรงแรม
 • นิติศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกลและวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
 • การวางแผน
 • จิตวิทยา
 • สิ่งพิมพ์
 • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • สังคมศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขศาสตร์
 • การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ดูสาขาวิชาระดับปริญญาโททั้งหมด


คำอธิบายของคุกกี้

เวบไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณเข้าใช้การดูแลเราอย่างไร เพื่อเราจะสามารถปรับปรุงระบบต่อไปในภายภาคหน้า

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ แฟ้มข้อความขนาดเล็กตามที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ช่วยในการระบุตัวคุณกับไซต์ที่รับ คุกกี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการใช้งานเวบไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการให้ข้อมูลกับเจ้าของเวบไซต์

Google Analytics
เราใช้ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลว่าคุณเข้าใช้การดูแลเราอย่างไร เพื่อเราจะสามารถปรับปรุงระบบต่อไปในอนาคต โดยคุกกี้ที่ใช้ในเวบไซต์นี้คือ analytical cookies
คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เก็บข้อมูลการเข้าชมเวบไซต์ของผู้เข้าชม ตัวอย่างเช่น หน้าที่มีการเยี่ยมชมมากที่สุด คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลใดๆที่จะนำไปสู่การชี้ตัวผู้เข้าชม ข้อมูลจากคุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บแบบรวบยอด ดังนั้นจะไม่ระบุตัวผู้เข้าชม

คุกกี้ที่ใช้เรียกมีดังนี้ :
__utmz (อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 6 เดือน) __utma (อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 2 ปี)
__utmc (ถูกลบออกเมื่อคุณปิดบราวเซอร์)
__utmb (ถูกลบออกเมื่อคุณปิดบราวเซอร์)

ทั้งหมดนี้ถูกตั้งขึ้นจากโดเมน: oxfordbrookes.jp
นโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้การดูแลของ Google ดูได้จาก:www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html

วิธีการปฏิเสธหรือลบการใช้คุกกี้
คุณสามารถใช้ข้อมูลจากหน้านี้ในการหาชื่อและโดเมนของคุกกี้ที่เราตั้งไว้ คุณสามารถใช้บราวเซอร์ของคุณเพื่อลบหรือหยุดการใช้คุกกี้นี้ในอนาคตในการทำเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานรูปแบบทั้งหมดของเวบไซต์ได้
คำแนะนำในการปฏิเสธหรือลบคุกกี้ออกจากบราวเซอร์ที่เป็นที่นิยมบางส่วนอยู่ในลิงก์ด้านล่าง ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณไปยังเวบไซต์เจ้าของบราวเซอร์นั้น ๆ ทาง Oxford Brookes University ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหานั้น ๆ

(or press ESC or click the overlay)