อาคาร John Henry Brookes อาคารใหม่ที่ทันสมัยของ Brookes

อาคาร John Henry Brookes เป็นอาคารใหม่ของมหาวิทยาลัย Oxford Brookes ซึ่งได้รับรางวัล Royal Institute of British Architecture (RIBA) อาคารนี้มีทั้งหมด 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนรู้, ศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา (Student Central) ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นร้านที่อำนวยความสะดวกแบบครบวงจร หากนักศึกษาท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือหลักสูตรใดๆ ก็สามารถใช้การดูแลที่นี่ได้เลย, ศูนย์แนะแนวอาชีพ (Career Services), ศูนย์การดูแลด้านไอที, สมาคมศิษย์เก่า (Student Union), ห้องฟังบรรยาย, ห้องสัมมนา, ร้านกาแฟ Starbucks รวมถึงร้านคาเฟ่และบาร์อีกมากมาย

เนื่องจากอาคารนี้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้นักศึกษาสามารถใช้การดูแลได้ตลอดเวลาเพียงใช้บัตรนักศึกษาเท่านั้น

วิดีโอแนะนำอาคาร John Henry Brookes

รูปภาพของอาคาร John Henry Brookes

John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building John Henry Brookes Building

คำอธิบายของคุกกี้

เวบไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณเข้าใช้การดูแลเราอย่างไร เพื่อเราจะสามารถปรับปรุงระบบต่อไปในภายภาคหน้า

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ แฟ้มข้อความขนาดเล็กตามที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ช่วยในการระบุตัวคุณกับไซต์ที่รับ คุกกี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการใช้งานเวบไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการให้ข้อมูลกับเจ้าของเวบไซต์

Google Analytics
เราใช้ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลว่าคุณเข้าใช้การดูแลเราอย่างไร เพื่อเราจะสามารถปรับปรุงระบบต่อไปในอนาคต โดยคุกกี้ที่ใช้ในเวบไซต์นี้คือ analytical cookies
คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เก็บข้อมูลการเข้าชมเวบไซต์ของผู้เข้าชม ตัวอย่างเช่น หน้าที่มีการเยี่ยมชมมากที่สุด คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลใดๆที่จะนำไปสู่การชี้ตัวผู้เข้าชม ข้อมูลจากคุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บแบบรวบยอด ดังนั้นจะไม่ระบุตัวผู้เข้าชม

คุกกี้ที่ใช้เรียกมีดังนี้ :
__utmz (อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 6 เดือน) __utma (อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 2 ปี)
__utmc (ถูกลบออกเมื่อคุณปิดบราวเซอร์)
__utmb (ถูกลบออกเมื่อคุณปิดบราวเซอร์)

ทั้งหมดนี้ถูกตั้งขึ้นจากโดเมน: oxfordbrookes.jp
นโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้การดูแลของ Google ดูได้จาก:www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html

วิธีการปฏิเสธหรือลบการใช้คุกกี้
คุณสามารถใช้ข้อมูลจากหน้านี้ในการหาชื่อและโดเมนของคุกกี้ที่เราตั้งไว้ คุณสามารถใช้บราวเซอร์ของคุณเพื่อลบหรือหยุดการใช้คุกกี้นี้ในอนาคตในการทำเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานรูปแบบทั้งหมดของเวบไซต์ได้
คำแนะนำในการปฏิเสธหรือลบคุกกี้ออกจากบราวเซอร์ที่เป็นที่นิยมบางส่วนอยู่ในลิงก์ด้านล่าง ลิงก์เหล่านี้จะนำคุณไปยังเวบไซต์เจ้าของบราวเซอร์นั้น ๆ ทาง Oxford Brookes University ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหานั้น ๆ

(or press ESC or click the overlay)